Bieslog - Nog een Nieuwe Bijbel
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
maandag 1 november 2004 12:19  verstuur

Nog een Nieuwe Bijbel
bij het verschijnen van de Overwatervertaling

Beeldvergroting: A. Overwater: \'...en A. Overwater zeide: daar zij licht...\'
A. Overwater: '...en A. Overwater zeide: daar zij licht...'

Vandaag verschijnt de nieuwe Bijbelvertaling van André Overwater, die al eerder van zijn betrokkenheid met het Boek der Boeken blijk gaf in het boek ?De Bijbel volgens A. Overwater? (zie dossier Snoeshanen en kostgangers, 11 maart 2003).

  • Meneer Overwater, vorige week werd de Nieuwe Bijbelvertaling met veel tamtam ten doop gehouden, komt uw vertaling niet een beetje als mosterd na de maaltijd?

?Ach, op een paar duizend jaar Bijbel, kijken we niet op een dagje. Goed, ik had ook graag gezien dat de Koningin mijn vertaling had ingewijd door er een stukje uit voor te lezen, maar hij was nog net niet klaar. Het inbinden doe ik zelf, dus dat was nog even doorpezen om vandaag de hele eerste druk van tienduizend stuks te kunnen presenteren.?

  • Als de Koningin uit uw vertaling had voorgelezen - de eerste pagina - zou menigeen toch verbaasd hebben opgekeken. Wilt u het ?s doen?

?Dat is goed. Daar gaan we:
In het begin schiep A. Overwater den hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest van A. Overwater zweefde op de wateren.
En A. Overwater zeide: daar zij licht! en daar werd licht. En A. Overwater zag het licht, dat het goed was en...?

  • Tot zover. U hebt het probleem van de vertaling van de naam van God op een zeer bijzondere wijze opgelost. Hoe bent u daarop gekomen?

?Mijn Bijbelvertaling is gegrondvest op de spinozistische filosofie. U weet: Spinoza verkondigde zo?n beetje als eerste in Europa, dat God in alle dingen en mensen school. Dus ook in mij. Vandaar dat ik in mijn Bijbel God heb vervangen door A. Overwater, maar het staat vanzelfsprekend iedereen vrij een eigen naam in te vullen.?

  • Is onze indruk juist dat die naamsverandering het enige is dat u hebt gedaan?

?Klopt. Verder volgde ik nauwgezet die goeie oude Statenvertaling. Herberg en kribbe? Niks mis mee. Prachtige teksten.?

  • Bent u niet bang voor misverstanden, beschuldigingen van blasfemie?

?Ach, weet u: Spinoza moest zich in zijn tijd gedeisd houden, anders zou hij als ketter worden veroordeeld. Ik neem aan, dat we daar een paar eeuwen later wat makkelijker over denken.?