Bieslog - Wie interviewt wie?
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
donderdag 28 februari 2002 15:05  verstuur

Wie interviewt wie?


Gisteravond werd de Lijsttrekker van de Gelijknamige Lijst voor de meer dan zoveelste keer uitvoerig op de televisie geïnterviewd. Journalist van dienst: F. Rottenberg van de NPS.

Maar over wie ging dit programma? Vormde Rottenberg zelf het hoofdonderwerp? De interviewer bracht zijn eigen ziekte in als gespreksitem. Ook het feit dat de Lijsttrekker de journalist had vereenzelvigd met de PvdA en op zijn ontslag bij de NPS had aangedrongen kwam ter tafel.

Na enig gepluimstrijk en gestroopsmeer van de journalist ('Ik bewonder uw moed!'), ja, nadat hij de Lijsttrekker zelfs nadrukkelijk in verband had gebracht met de politieke mythe Den Uyl, was de glanzend opgewreven Lijsttrekker bereid zijn beschuldiging in te trekken. De journalist had zijn doel bereikt en het programma kon worden afgesloten.

Voor de goede orde: politici, mensen die zeggen voor het welzijn van het land op te komen, die, eenmaal tot macht geraakt, beslissingen kunnen nemen die van cruciaal belang zijn voor velen, die zelfs over leven en dood van medeburgers kunnen beschikken - we kunnen de politiek niet hoog genoeg inschatten - dienen door journalisten met het grootst mogelijke wantrouwen tegemoet getreden en zakelijk, feitelijk en zeer duchtig aan de tand gevoeld.

Het privé wel en wee van de journalist zal ons worst wezen.